На пръв поглед, организирането на едно събитие изглежда лесна задача, но в последствие много хора се убеждават, че това не е така. За да стартираме организацията, на всяко едно събитие, трябва да започнем от първата стъпка – планирането, което започва с отговорите на няколко основни въпроси.

Какво искате да постигнете с конкретното събитие?
За кого е предназначено?
Какъв резултат очаквате?

Ние от Тамара М ще Ви помогнем да изберете най-подходящото място за Вас, ще проектираме заедно програма на действията, в която ще уточним необходимите Ви финансови, материални и човешки ресурси. Оптимално ще разпределим бюджета Ви, както и ще подредим всички задачи в логистичен план. Ще определим и разпределим задачите на отделните изпълнители, техните срокове за изпълнение и най-важното за Вас е, че ние ще следим изпълнението им, а Вие ще се наслаждавате на резултатите им!

След планирането, идва ред на организирането.Тук е частта, в която се разпределят отделните задачи, избират се подизпълнители и асистенти, уточняват се отделните елементи и се следи за стриктното им изпълнение до последния детайл. Затова Тамара М има екип от професионалисти, които ще се ангажират да изберат и да направят за Вас всичко, както е планувано от самото начало. С удоволствие ще обсъдим всяко Ваше предизвикателство от интересни идеи и предложения, в зависимост от Вашата индивидуалност!

Най-отговорната задача е координирането. Стъпка, в която трябва да се съгласуват желанията на клиентите, и в зависмост от тях, да се следи изпълнението на работата, на подизпълнителите, поставени срокове и качество на услугите. Координацията е най-необходима в деня на събитието, когато трябва да се координира работата на ангажираните изпълнители и асистенти. То включва проследяване на стриктното изпълнение на логистичния план, план-програмата и сценария.

Координирането е отговорност и последен етап от работата на Организаторите, което отличава работата им на професионалисти, каквито са хората от екипа на Тамара М.